Asay-ı Musa - Bediüzzaman Said Nursi

Asay-ı Musa

By Bediüzzaman Said Nursi

  • Release Date: 2013-11-13
  • Genre: Islam

Description

Hz. Musa; Meşhur asa’sını nereye vursa su çıkarıyordu.
Kur’an’ın verdiği dersle tabiata bakan bir kimse de, gözünü nereye çevirse, orada Allah’ın varlık ve birliğine, Rahmet ve san’atına deliller bulmakta güçlük çekmez. Risale-i Nur’un çeşitli eserlerinden, bu arada Meyve Risalesi ile Ayet’ül Kübra’dan seçmeleri içine alan Asa-yı Musa’da, etrafımızdaki varlıklar, böyle bir bakış açısından inceleniyor.
Ayrıca İbadet, Gençlik, Ölümden sonre diriliş, Ahiret inancı ile dünyadaki mutluluk arasındaki ilişki de ele alınır. Asa-yı Musa’nın başında Üstadın şu cümleleri bu eseri bize ta’rife kafidir. “Bu acib asırda ehl-i iman Risale-i Nur’a ve ehl-i fen ve mekteb muallimleri Asâ-yı Musa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi, hâfızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar.
Evet meselâ, i’caz-ı Kur’aniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şübhe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i’cazın lem’aları ve Kur’anın güzel nükteleri isbat edilmiş.”