Namaz vjernika - Fahd Salem Bahammam

Namaz vjernika

By Fahd Salem Bahammam

  • Release Date: 2014-02-22
  • Genre: Islam

Description

Autor knjige je Fahd Salim Bahammam a detaljno obrađuje temu abdesta i namaza u islamu uz pojašnjenje svih radnji putem teksta i slike. Zatim ukazuje na položaj i važnost namaza u islamu, govoreći o njegovim sastavnim i obaveznim radnjama (ruknovi i vadžibi), a sve to je dodatno obogaćeno skupinom podtema koje su